O nas

Średnie Studium Edukacyjne w Starachowicach rozpoczęło swą działalność w 2000 r., uzyskując wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w dniu 19 czerwca 2000r. Organem prowadzącym placówkę oraz jej właścicielem jest Pani Bożena Kucharska. Nadzór pedagogiczny nad szkołami Studium sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.
Studium prowadzi wielokierunkowe kształcenie w zakresie szkolnictwa średniego w systemie  zaocznym dla osób dorosłych. Obecnie w ramach działalności placówki funkcjonują następujące typy szkół...


Zadania i czynności;
Technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
Środowisko pracy:
Praca odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych oraz w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych godzinach.
Wymagania psychologiczne:
Zainteresowania przyrodnicze, uzdolnienia administracyjne, inicjatywa, komunikatywność.
Możliwości zatrudnienia:
Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.
Przedmioty realizowane w ramach dwuletniego  toku nauczania:
- działalność turystyczna na obszarach wiejskich
- język obcy w turystyce
- produkcja rolnicza
- usługi agroturystyczne
- obsługa turystyczna
- prowadzenie produkcji rolniczej
- usługi żywieniowe
- usługi noclegowe

EGZAMIN ZAWODOWY
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację T.7.  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich odbywa się pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego  odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Naukę we wszystkich szkołach Studium możesz rozpocząć we wrześniu lub w lutym, gdyż prowadzimy nabór zarówno na semestr jesienny jak i semestr wiosenny. Jeśli zamierzasz zmienić szkołę w trakcie trwania roku szkolnego i stać się naszym uczniem, zapisać możesz się w każdym momencie.
O przyjęciu do danej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy bowiem bez egzaminów wstępnych.
Nabór 2016/2017:
•    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące,
•    Niepubliczna Szkoła Policealna

Lokalizacja

ul. Szkolna 10,
27-200 Starachowice

Wyświetl większą mapę

Formularz

Email:
Temat:
Wiadomość: