O nas

Średnie Studium Edukacyjne w Starachowicach rozpoczęło swą działalność w 2000 r., uzyskując wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w dniu 19 czerwca 2000r. Organem prowadzącym placówkę oraz jej właścicielem jest Pani Bożena Kucharska. Nadzór pedagogiczny nad szkołami Studium sprawuje Kurator Oświaty w Kielcach.
Studium prowadzi wielokierunkowe kształcenie w zakresie szkolnictwa średniego w systemie  zaocznym dla osób dorosłych. Obecnie w ramach działalności placówki funkcjonują następujące typy szkół...

Naukę we wszystkich szkołach Studium możesz rozpocząć we wrześniu lub w lutym, gdyż prowadzimy nabór zarówno na semestr jesienny jak i semestr wiosenny. Jeśli zamierzasz zmienić szkołę w trakcie trwania roku szkolnego i stać się naszym uczniem, zapisać możesz się w każdym momencie.
O przyjęciu do danej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy bowiem bez egzaminów wstępnych.
Nabór 2016/2017:
•    Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące,
•    Niepubliczna Szkoła Policealna

Lokalizacja

ul. Szkolna 10,
27-200 Starachowice

Wyświetl większą mapę

Formularz

Email:
Temat:
Wiadomość: