Średnie Studium Edukacyjne w Starachowicach rozpoczęło swą działalność w 2000 r., uzyskując wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych w dniu 19 czerwca 2000r.
Studium prowadzi wielokierunkowe kształcenie w zakresie szkolnictwa średniego w systemie  zaocznym dla osób dorosłych. Obecnie w ramach działalności placówki funkcjonują następujące typy szkół:

do których prowadzimy nabór dwa razy w roku, tj. we wrześniu i w lutym. Jeśli zamierzasz zmienić szkołę w trakcie trwania roku szkolnego i stać się naszym uczniem, zapisać możesz się w każdym momencie. O przyjęciu do danej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, przyjmujemy bowiem bez egzaminów wstępnych.

Wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych. Oznacza to, że nasi słuchacze i absolwenci posiadają takie same przywileje jak uczniowie szkół dziennych. Mogą przystępować do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego, kontynuować naukę na dowolnych kierunkach na uczelniach państwowych i prywatnych. Słuchacze mają oczywiście możliwość uzyskania bezpłatnie legitymacji szkolnej, zaświadczeń do ZUS, MOPS i innych instytucji.

Nauka w naszych szkołach prowadzona jest systemem zaocznym. Zajęcia organizujemy zarówno w dni powszednie (dwa dni) bądź w weekendy. Wybór trybu pozostawiamy słuchaczom. Każdy więc  może odnaleźć dla siebie taki system, który pozwoli mu połączyć pracę zawodową, obowiązki rodzinne z nauką. Szczególną uwagę zwracamy na prowadzenie zajęć dydaktycznych w przyjaznej i miłej atmosferze. Zatrudniamy wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów, którzy stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania, tak aby każdy uczeń mógł opanować przewidziane w programie treści nauczania.   

 

                          POSTAW NA WYŻSZY STOPIEŃ EDUKACJI